ZAANGAŻOWANIE FARMERÓW W GOSPODARSTWA SOCJALNE

Numer projektu: 2018-1-UK01-KA202-047975

Projekt SoEngage jest finansowany przez Partnerstwo Strategiczne Erasmus+ KA2 w dziedzinie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego przez okres 2 lat (od 01.10.2018 do 30.09.2020).

Partnerzy projektu SoEngage pochodzą z:
Niemiec, Irlandii, Polski, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Szkolenie w zakresie angażowania rolników w Gospodarstwa Socjalne dla korzyści ekonomicznych i zrównoważonego charakteru gospodarstwa i społeczności wiejskiej

Gospodarstwa Socjalne, znane również jako Rolnictwo Opiekuńcze lub Rolnictwo dla Zdrowia, oferuje rolnikom możliwość wykorzystania ich rolniczych kompetencji i zasobów w celu zapewnienia wsparcia w zakresie opieki zdrowotnej (zdrowie psychiczne i fizyczne), społecznej lub edukacyjnej.

Gospodarstwo pozostaje gospodarstwem pracującym, gdzie osoby potrzebujące opieki czerpią korzyści z uczestnictwa gospodarstwa w środowisku nieklinicznym.

ZAANGAŻOWANIE ROLNIKÓW W GOSPODARSTWA SOCJALNE (SoEngage)

Gospodarstwa Socjalne oferują osobom społecznie, fizycznie, psychicznie lub umysłowo niepełnosprawnym możliwość spędzenia czasu w gospodarstwie w zdrowym, pełnym wsparcia i sprzyjającym integracji środowisku.

Partnerzy projektu SoEngage podzielili się swoją znajomością Rolnictwa Opiekuńczego w celu stworzenia kompleksowego zestawu zasobów szkoleniowych z zakresu samokształcenia online.

SZKOLENIE

Szkolenie ma na celu wsparcie rolników zaangażowanych w Rolnictwo Opiekuńcze poprzez rozwijanie ich wiedzy w celu świadczenia profesjonalnych usług dla korzyści ekonomicznych i zrównoważonego rozwoju zarówno gospodarstwa, jak i społeczności wiejskiej.

Moduły szkoleniowe i studia przypadków zawierają prawdziwe przykłady Gospodarstw Socjalnych z regionów partnerskich.