Partnerzy

Partnerzy projektu SoEngage pochodzą z: Niemiec, Irlandii, Polski, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii

Partnerzy projektu SoEngage podzielili się swoimi kompetencjami dotyczącymi Gospodarstw Socjalnych w celu opracowania szkolenia online mającego wesprzeć rolników w zaangażowaniu w Gospodarstwa Socjalne.

Partnerzy odwiedzili Gospodarstwa Socjalne w swoich regionach, dlatego moduły szkoleniowe i studia przypadków zawierają prawdziwe przykłady gospodarstw, pokazując korzyści dla rolnika, użytkownika i szerszej społeczności wiejskiej.