KONTAKT

Wybierz dane kontaktowe dla swojego kraju, by zadać pytania

NIEMCY

Strona internetowa
Email

Hof und Leben GmbH (HuL) ma siedzibę w Bawarii.

HuL oferuje długoterminowe doradztwo zawodowe dla gospodarstw rodzinnych. Obejmuje to inwestycje i finansowanie, doradztwo dotyczące sukcesji gospodarstw oraz tego, w jaki sposób zoptymalizować wyniki działalności gospodarstw w sposób zrównoważony w ramach produkcji wzdłuż interesujących łańcuchów wartości dodanej. HuL pracuje także nad certyfikacją zrównoważonego rozwoju energii opartej na biogazie.

IRLANDIA

Strona internetowa

Leitrim Integrated Development Company Limited to kierowana przez społeczność spółka rozwoju lokalnego zapewniająca udzielanie porad i wskazówek rolnikom/rodzinom rolniczym w całej Irlandii, którzy chcą stworzyć usługi Rolnictwa Opiekuńczego poprzez wydarzenia informacyjne i szkoleniowe.

Leitrim Integrated Development Company Limited pomaga zrozumieć potencjał i świadczyć usługi Gospodarstw Socjalnych; podnosi również społeczną świadomość dotyczącą Rolnictwa Opiekuńczego poprzez organizację wydarzeń publicznych, a także poprzez obecność w mediach społecznościowych; angażuje także i wspiera nowe inicjatywy w Irlandii w celu rozwoju Gospodarstw Socjalnych.

POLSKA

Strona internetowa
Email

Stowarzyszenie ARID to stowarzyszenie prywatne pracujące w dziedzinie kształcenia zawodowego. Jego głównym celem jest rozwój i promocja przedsiębiorczości poprzez uczenie się przez całe życie. Zespół doświadczonych naukowców i badaczy zapewnia kompleksowy pakiet usług dla osób żyjących na obszarach wiejskich w calu zaspokojenia potrzeb współczesnych polskich przedsiębiorstw, szczególnie w kwestiach takich jak innowacja i technologia.

RUMUNIA

Strona internetowa
Email

CPIP to organizacja non-profit działająca w obszarze uczenia się przez całe życie od 2010 r. Jako instytucja prywatna CPIP działa na polu edukacji i spraw społecznych, które mają na celu promowanie kultury, uczenia się przez całe życie poprzez aktywne zaangażowanie wszystkich członków społeczności, opracowywanie spójnej strategii wdrażania koncepcji i praktyki „uczenia się przez całe życie.

HISZPANIA

Strona internetowa
Email

DEFOIN został założony w 2009 roku i zapewnia kompleksową ofertę szkoleń i usług doradczych. Rozwiązania zawodowe są dostosowane do zarządzania i dostarczania ciągłego i zawodowego szkolenia dla firm oraz dla zatrudnionych i bezrobotnych. Zespół wysoko wykwalifikowanych trenerów oferuje ponad 100 kursów zawodowych w dwunastu regionach Hiszpanii prowadzących do certyfikacji.

WIELKA BRYTANIA WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH IRLANDIA PÓŁNOCNA

Strona internetowa

Rural Support zostało założone jako organizacja charytatywna w 2002 roku i pracuje w celu promowania intensywnej, zdrowej i prężnie rozwijającej się społeczności rolniczej w Irlandii Północnej. Poprzez poufną infolinię oraz usługę Wsparcia dla Gospodarstw (Farm Business Support) organizacja zapewnia profesjonalne i praktyczne wsparcie dla rolników, rodzin rolniczych i działalności rolniczej. Zespoły pracowników, mentorów i wolontariuszy wspierają rolników w radzeniu sobie z kwestiami rolniczymi i finansowymi, co może poprawić ich zdrowie emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

Od 2015 roku Wsparcie Obszarów Wiejskich jest odpowiedzialne za Usługę Wsparcia Gospodarstw Socjalnych (Social Farming Support Service – SFSS) w Irlandii Północnej. SFSS promuje praktykowanie Gospodarstw Socjalnych i wspiera ich istnienie oraz powstawanie nowych regionalnych inicjatyw dotyczących Rolnictwa Opiekuńczego. SFSS skupia się zarówno na rolniku świadczącym usługę Rolnictwa Opiekuńczego, jak i na uczestniku, który korzysta z konstruktywnych działań w środowisku rolniczym.

WIELKA BRYTANIA – RURAL CENTER

Strona internetowa

Centrum Wiejskie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą status organizacji charytatywnej. Zostało założone w 1993 roku. Jego celem jest promowanie budowania pokoju i szacunku dla różnic kulturowych poprzez włączanie ludzi do współpracy i budowanie relacji między społecznościami i przygranicznymi lub innymi regionami Europy.

Odbywa się to poprzez odpowiednio dostosowane edukacyjne i tematyczne wyjazdy studyjne w danym regionie lub w innych częściach Europy, a także poprzez projekty europejskie w celu dzielenia się z partnerami z całej Europy najlepszą praktyką i treningiem świadomości kulturowej dla firm, społeczności i edukacji.