SoEngage Plus PL

SoEngage Plus jest finansowany w ramach partnerstwa strategicznego Erasmus+ KA2 w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.Czas trwania projektu: 01-10-2020 to 30-09-2022
Numer projektu: 2020-1-UK01-KA202-079050

Partnerzy projektu SoEngage Plus pochodzą z Niemiec, Irlandii, Polski, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Celem projektu jest wspieranie rolników w poznawaniu rolnictwa społecznego i angażowaniu się w nie, a także promowanie korzyści ekonomicznych płynących z gospodarstw socjalnych i ich zrównoważonego rozwoju.


Rolnicy społeczni będą mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie i skorzystania z jego działań i wyników.

Cele projektu SoEngage Plus

Celem projektu jest inspirowanie rolników do angażowania innych w rolnictwo socjalne poprzez udostępnianie podcastów i filmów wideo ze studiami przypadków dotyczących rolnictwa socjalnego z innych regionów, tak, aby pobudzić ich do nowych pomysłów, które można byłoby zaadaptować w ich gospodarstwach dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych.

Rolnictwo socjalne, znane również jako rolnictwo opiekuńcze lub rolnictwo dla zdrowia, jest innowacyjną i wielofunkcyjną działalnością oferującą rolnikom możliwość wykorzystania wiedzy i zasobów do celów integracji społecznej, wsparcia społecznego, rehabilitacji, włączenia społecznego, edukacji i usług społecznych na rzecz korzyści ekonomicznych. Takie gospodarstwo pozostaje gospodarstwem pracującym, gdzie osoby potrzebujące wsparcia mogą uczestniczyć w działalności rolniczej w nieklinicznym środowisku.

Szkolenie SoEngage Plus

Celem szkolenia jest pomóc Ci stworzyć krótki film promujący Twoje gospodarstwo socjalne i usługi, które oferujesz.
Szkolenie zawiera pisemne instrukcje i krótkie filmy, które pokazują, jak skonfigurować dowolnego smartfona do tworzenia wideo.

Film jest edytowana w aplikacji InShot. Można jej używać w systemie Android lub na telefonach Apple. Kliknij poniżej lub znajdzie aplikację w App Store lub sklepie Google Play – https://inshot.com/

Większość programów do edycji działa na podobnej zasadzie. Nawet jeśli nie korzystasz z InShot, to szkolenie pomoże Ci edytować filmy za pomocą innego oprogramowania.

1

Szkolenie wideo – jak nagrać film

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
1. Ustawienia smartfona
2. Co zamieścić w filmie?
3. Konfiguracja wideo
4. Utrzymywanie telefonu nieruchomo
5. Światło: na zewnątrz i wewnątrz
6. Nagrywanie filmu

Jak stworzyć wideo przy użyciu smartfona?

2

Edycja wideo – jak edytować film

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
1. Importowanie filmów do program InShot
2. Dodawanie kolejnych klipów
3. Przycinanie klipów
4. Dodawanie przejść
5. Dodawanie tekstu
6. Dodswanie muzyki
7. Nagrywanie lektora
8. Zmiany końcowe
9. Podsumowanie przewodnika po ikonach InShot

Jak edytować wideo za pomocą programu InShot

3

Filmy przedstawiające studia przypadków z gospodarstw socjalnych, które będą wsparciem dla rolników w uczeniu się, tworzeniu pomysłów i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do świadczenia profesjonalnych usług w zakresie rolnictwa socjalnego.

4

Podcasty ekspertów do spraw rolnictwa socjalnego z każdego regionu partnerskiego. Podcasty będą promować korzyści płynące z rolnictwa socjalnego i dostępne wsparcie.

Dzielenie się najlepszymi praktykami w rolnictwie socjalnym zwiększy umiejętności i szanse na zatrudnienie, co jest jednym z celów programu Erasmus+.