Moduły

GOSPODARSTWA SOCJALNE

To szkolenie online ma na celu wesprzeć farmerów w zaangażowanie w Gospodarstwa Socjalne poprzez rozwój ich wiedzy, by mogli świadczyć profesjonalne usługi dla korzyści ekonomicznych i zrównoważonego rozwoju zarówno gospodarstwa, jak i społeczności wiejskiej.

Moduły szkolenia i studia przypadków zawierają prawdziwe przykłady Gospodarstw Socjalnych z regionów partnerskich.

Rozpocznij szkolenie z zakresu Gospodarstw Socjalnych

Po ukończeniu 5 modułów będziesz mógł wydrukować certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie to nie kwalifikuje rolników do świadczenia usług, ponieważ muszą zarejestrować się w organie odpowiedzialnym za rolnictwo społeczne w swoich regionach w celu dalszego szkolenia w celu przestrzegania odpowiednich polityk i procedur.