Moduł 1 – Co to jest rolnictwo społeczne

Rolnictwo społeczne to zorientowane na zaplanowane rezultaty wsparcie dla osób wykorzystujących w gospodarstwie naturalne zasoby ludzkie (rolnik lub hodowca i jego/jej rodzina), a także miejsce, różne działania (prowadzone w tym gospodarstwie) i społeczność wokół gospodarstwa w celu wpierania osoby w osiąganiu wybranych przez nią celów.