Wprowadzenie

Gospodarstwa Socjalne oferują osobom społecznie, fizycznie, psychicznie lub umysłowo niepełnosprawnym możliwość spędzenia czasu w gospodarstwie w zdrowym, pełnym wsparcia i sprzyjającym integracji środowisku..

SoEngage: definicja Gospodarstw Socjalnych

Gospodarstwa Socjalne to zorientowane na zaplanowane rezultaty wsparcie dla osób wykorzystujących w gospodarstwie naturalne zasoby ludzkie (rolnik lub hodowca i jego/jej rodzina), a także miejsce, różne działania (prowadzone w tym gospodarstwie) i społeczność wokół gospodarstwa w celu wspierania osoby w osiąganiu wybranych przez nią celów.

Zasadniczo opiera się to na spędzaniu czasu z rolnikami/hodowcami i ich rodzinami w naturalnym środowisku gospodarstwa i obejmuje kluczowe elementy wartościowych i konstruktywnych działań oraz połączeń społecznych, które mogą być zapewnione przez zwykłe gospodarstwo. Te elementy łączą się w celu pogłębienia ich wpływu oraz wspierania osób wrażliwych i potrzebujących pomocy (jak pokazano na rycinie 1)..

Kluczowe cechy Gospodarstw Socjalnych

1

Gospodarstwo musi być zwykłym gospodarstwem produkcyjnym/komercyjnym, może to być również gospodarstwo duże, małe lub średniej wielkości.

2

Przedsiębiorstw gospodarczych może być wiele i mogą być one różnorodne. Mogą zawierać produkcję ogrodniczą, tereny leśne, hodowlę zwierząt, jeździectwo, produkcję żywności oraz urządzenia, drewno, warsztaty rolnicze itp.

3

Uczestnicy przybywają na farmę jako wsparcie, ale nie są pracownikami.

4

Rolnik może otrzymywać zapłatę lub świadczenia rzeczowe, dotacje itp. w celu zapewnienia wsparcia dla uczestnika/uczestników. Może również nie otrzymywać zapłaty za wsparcie, które zapewniają uczestnicy.

5

Uczestnicy w czasie przebywania w gospodarstwie są zaangażowani w jego działalność, w aktywności środowiskowe, warsztatowe i domowe.

6

W czasie przebywania w gospodarstwie uczestnicy spędzają czas z rolnikiem i jego rodziną.

7

Uczestnicy przybywają na farmę na bieżąco lub na krótszy, sprecyzowany okres czasu.

8

Obecność w gospodarstwie i zaangażowanie w tamtejszą działalność jest wyborem uczestników.

SZKOLENIE PRZYNIESIE KORZYŚCI

Farmerom poprzez przedsiębiorcze możliwości jakie im zapewnia.

Osobom, które używają usług Gospodarstw Socjalnych poprzez zapewnienie im bardziej profesjonalnych usług.

Szerszej społeczności wiejskiej poprzez społeczny, ekonomiczny i kulturowy rozwój.