Moduł 5 – BIZNES PLAN GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZEGO

Biznesplan jest pisemną koncepcją, w której przedsiębiorca bierze pod uwagę wszystkie czynniki decydujące o sukcesie jego projektu biznesowego. Staranne planowanie z jasnymi liczbami pozwala na stały przegląd pomysłu biznesowego pod kątem wykonalności i osiągania celów.

Szkolenie to nie kwalifikuje rolników do świadczenia usług, ponieważ muszą zarejestrować się w organie odpowiedzialnym za rolnictwo społeczne w swoich regionach w celu dalszego szkolenia w celu przestrzegania odpowiednich polityk i procedur.