IE:3 Mount Allen Farm

INFORMACJE O GOSPODARSTWIE

Nazwa gospodarstwa opiekuńczego:
Farma Mount Allen

Adres:
Drumshanbo, Co Roscommon

Strona internetowa:
socialfarmingireland.ie

PROFIL ROLNIKA

Nazwisko Rolnika: Tommy Earley

Wiek: 51-60 lat

Płeć: Mężczyzna

Profil gospodarstwa:
Mount Allen Farm is comprised of cattle and a range of habitats including bog, woodland, and lakeshore contributing to bio-diversity.

W skład Mount Allen Farm szereg siedlisk, w tym bagna, lasy i brzegi jezior, które przyczyniają się do różnorodności biologicznej.

Zajmujące 100 akrów gospodarstwo położone jest pomiędzy podnóżem doliny Arigna a Lough Allen. Rodzina jest właścicielem i gospodarzem tej ziemi od 1888 roku. Gospodarstwo jest ekologiczne od 1996 roku.

Głównym produktem z gospodarstwa są odstawione prosięta. Właściciele uprawiają również warzywa i pozyskują drewno do użytku domowego. Gospodarstwo jest rozwijane z myślą o turystyce ekologicznej. W całym gospodarstwie stworzono sieć ścieżek i szlaków ułatwiających ekologiczne spacery.

Na terenie gospodarstwa znajduje się szereg siedlisk, w tym brzegi jezior, tereny podmokłe i lasy, a Tommy skupia się na ochronie naturalnej bioróżnorodności tych siedlisk, w tym rzadkiej flory i fauny, poprzez organiczne, niskoemisyjne i odpowiedzialne metody uprawy.

CASE STUDY