R0:3 HorsEmotion

INFORMACJE O GOSPODARSTWIE

Nazwa gospodarstwa opiekuńczego:
Asociația „HorsEmotion – Hipoterapie și Dresaj Natural”

Adres:
Ianova, Comuna Remetea Mare, Jud. Timiș

Strona internetowa:
http://www.horsemotion.ro/

PROFIL ROLNIKA

Nazwisko Rolnika: Dr. Erika WEISZ

Wiek: 31-40 lat

Płeć: Kobieta

Profil gospodarstwa:
Organizacja pozarządowa, terapia/działania wspomagane przez konie dla dzieci niepełnosprawnych lub pochodzących ze środowisk defaworyzowanych;

Główna działalność rolnicza, główna działalność wielofunkcyjna: hodowla koni, rehabilitacja koni, jazda konna, terapia koni;

Siła robocza gospodarstw rolnych:
Pracownicy pełnoetatowi – 2,
Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin – 1,
Pracownicy rodzinni – 2,
Pracownicy nierodzinni – 6.

CASE STUDY