RO:1 Asociatia Curtea Culorilor

INFORMACJE O GOSPODARSTWIE

Nazwa gospodarstwa opiekuńczego:
ASOCIAȚIA „CURTEA CULORILOR”

Adres:
Str. Principală nr. 161,
Sat Sârbova,
Comuna Racovița – 307336,
Jud. Timiș

Strona internetowa:
www.curtea-culorilor.org

PROFIL ROLNIKA

Nazwisko Rolnika: Adriana FORMENTI (przewodnicząca)

Wiek: 51-60 lat

Płeć: Kobieta

Profil gospodarstwa:
Produkcja roślinna (owoce, warzywa) i zwierzęca (drób);
Główna działalność: produkcja serów;
Główne działania wielofunkcyjne: sprzedaż bezpośrednia;
Pracownicy w gospodarstwie rolnym: 4 osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin, 3 osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin, 7 pracowników nierodzinnych).

CASE STUDY