PL: 2 Iwona Cybulska

INFORMACJE O GOSPODARSTWIE

Nazwa gospodarstwa opiekuńczego:
Iwona Cybulska

Adres:
Stary Sumin 24

Strona internetowa:
www.opieka.kpodr.pl

PROFIL ROLNIKA

Nazwisko Rolnika: Iwona Cybulska

Wiek: 51-60 lat

Płeć: Kobieta

Profil gospodarstwa:
Do 2019 r. (maj) produkcja zwierzęca [trzoda chlewna]; obecnie nie
Mieszana produkcja roślinna głównie żyta, pszenżyta [słaba klasa glebowa]
Syn i mąż właściciela pracują na farmie w niepełnym wymiarze godzin.

CASE STUDY