PL:1 Małgorzata and Grzegorz Oparka

INFORMACJE O GOSPODARSTWIE

Nazwa gospodarstwa opiekuńczego:
Małgorzata i Grzegorz Oparka

Adres:
Lubniewice 59

Strona internetowa:
www.opieka.kpodr.pl/

PROFIL ROLNIKA

Nazwisko Rolnika: Małgorzata i Grzegorz Oparka

Wiek: 41-50 lat

Płeć: Kobieta i mężczyzna

Profil gospodarstwa:
Produkcja zwierzęca [trzoda chlewna] do 2018 r.; obecnie brak produkcji zwierzęcej
Gospodarstwo posiada 6 ha, w tym mieszaną produkcję roślinną, żyta i pszenżyta.
Grzegorz pracuje na farmie w pełnym wymiarze godzin

CASE STUDY