UK: 4 Jubilee Farm

INFORMACJE O GOSPODARSTWIE

Nazwa gospodarstwa opiekuńczego:
Gospodarstwo Jubileuszowe

Adres:
Glynn, Larne, Co. Antrim,
Irlandia Północna

Strona internetowa:
www.jubilee.coop

PROFIL ROLNIKA

Nazwisko Rolnika:
Jonny Hanson

Wiek: 31-40 lat

Płeć:  Mężczyzna

Profil gospodarstwa:
Mieszane gospodarstwo rolne z wolnym wybiegiem świń, kóz, drobiu i warzyw.

Jubilee Farm jest pierwszą komunalną farmą w Irlandii Północnej. 156 jej właścicieli, którzy zebrali ponad 300 000 funtów na zakup i wyposażenie nieruchomości na początku 2019 roku. Gospodarstwo jest wizją Jubilee Community Benefit Society, międzywyznaniowej organizacji chrześcijańskiej, która stara się współpracować z ludźmi z różnych środowisk i o różnych przekonaniach, aby wspierać i chronić otaczający nas świat.

Gospodarstwo jest obecnie w trakcie przechodzenia na system certyfikacji ekologicznej oraz produkcji wieprzowiny, drobiu, kóz i warzyw na potrzeby systemu rolnictwa wspieranego przez Wspólnotę (CSA – Subskrypcyjny model rolnictwa), prowadzi również sesje edukacyjne i angażujące dla szkół, kościołów, grup społecznych i wolontariuszy.

CASE STUDY